Reklamacje i zwroty

 

Zwrot zakupionego towaru


Masz możliwość zwrotu zakupionego w ACESS.pl towaru do 14 dni od jego otrzymania lub odbioru osobistego. Nie musisz podawać powodu zwrotu! Pamiętaj, że zgodnie z polskim prawem możliwość zwrotu 14 dniowego dotyczy tylko Konsumentów. Oznacza to, że kupując produkt na użytek firmowy (z fakturą zakupu z numerem NIP przedsiębiorstwa) nie będziesz mógł skorzystać z zwrotu 14 dniowego.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Aby zwrócić towar należy pobrać ten formularz wypełnić i przesłać na adres:

ACESS.pl

03-125 Warszawa

ul. Majolikowa 27/68

 


 

Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta z Umową Sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biuro@acess.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni roboczych nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.
4. Reklamowany Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy wraz z pismem reklamacyjnym opisującym jaką wadę Klient reklamuje (opis zgłaszanych zastrzeżeń). Na Nabywcy spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia reklamowanego Towaru do transportu, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i transportu ponosi Klient.
5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Towar, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres Klient znajdzie w karcie gwarancyjnej.
6. Aby cieszyć się przez lata komfortem wynikającym z zakupu najwyższej jakości produktów , zalecamy stosowanie się do wytycznych producenta. Napęd jest elementem składowym bram, okien, drzwi i warunkiem prawidłowego działania jest prawidłowy montaż i dobór napędu.
Gwarancji podlegają wyłącznie produkty zakupione i zainstalowane przez Autoryzowanego Instalatora. Autoryzowany Instalator Nice, CAME, FAAC, BFT, Tousek, King Gates jest doświadczony i przeszkolony w zakresie montażu.
Aby gwarancja była uznana karta gwarancyjna musi być poprawnie wypełniona.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe